Om Prodopti

ProdOpti är företaget med en smidig, flexibel och kundorienterad organisation.

Vi är företaget med brett kunskapsområde inom tillverkning och industri. Här utgör vår personal navet för detta samt våra nyckelparametrar som är kvalité, effektivitet, precision och lönsamhet. I våra moderna verkstadslokaler belägna i Jordbo strax söder om Stockholm har vi den senaste teknologin för bl.a. bearbetning och tillverkning av kundspecificerade produkter och detaljer, företrädesvis i material som rostfritt, stål och plaster. Utöver vår legoproduktion erbjuder vi service, underhåll och installation åt industrier och fastighetsbolag.

Vår yttersta ambition är att aldrig förlora ett vunnet förtroende och därför lägger vi alltid största vikt på personligt engagemang, tillgänglighet och långsiktighet.

Historia

ProdOpti AB startades från grunden 2011, där vi specialiserade oss på tillverkning och montage av pumpstationer för saltlake. Saltlaken användes för vinterväghållning och dammbindning. Uppdragen utfördes mestadels åt NCC, Skanska och Peab. Företaget har sedan under åren utvecklats vidare och är nu specialiserade på tillverkning och montage inom process och läkemedelsindustrier, men även avlopp och vattenreningsverk.

Med ett gediget materiallager, en välutrustad maskinpark och engagerad personal som alltid värderar kvalité med kunden i fokus. Levererar och monterar vi från vår produktion i hela norden.

Vårt uppdrag

Vår målsättning är en produktionsanläggning med kvalitet och flexibilitet, med en uppdaterad maskinpark tillverkar vi med hög tillförlitlighet och noggrannhet. Vår målsättning är att det som tillverkats lämnas över till kunden med stolthet. En organisation med kunskap, erfarenhet och förmåga att använda sig av maskinparken. En kombination som är konkurrenskraftigt och miljömedveten.