Vår maskinpark har successivt  vuxit och utökats över tid vartefter särskilda behov har uppstått.
Detta har medfört att vi idag har en väl utvecklad och i det närmaste heltäckande maskinpark.

Vi vill på detta sätt göra det tydligt att vi är redo att ta oss an alla era tänkbara uppdrag. Kontakta oss så tar vi fram den bästa produktionslösningen för era behov.
Nedan finner du lite info runt ett axplock av de maskiner vi använder samt kort beskrivning om dess egenskaper.