Historia

ProdOpti AB startades från grunden 2011, där vi specialiserade oss på tillverkning och montage av pumpstationer för saltlake. Saltlaken användes för vinterväghållning och dammbindning. Uppdragen utfördes mestadels åt NCC, Skanska och Peab. Företaget har sedan under åren utvecklats vidare och är nu specialiserade på tillverkning och montage inom process och läkemedelsindustrier, men även avlopp och vattenreningsverk.

Med ett gediget materiallager, en välutrustad maskinpark och engagerad personal som alltid värderar kvalité med kunden i fokus. Levererar och monterar vi från vår produktion i hela norden.

Vårt uppdrag

Vår målsättning är en produktionsanläggning med kvalitet och flexibilitet, med en uppdaterad maskinpark tillverkar vi med hög tillförlitlighet och noggrannhet. Vår målsättning är att det som tillverkats lämnas över till kunden med stolthet. En organisation med kunskap, erfarenhet och förmåga att använda sig av maskinparken. En kombination som är konkurrenskraftigt och miljömedveten.