Historia

ProdOpti AB startades från grunden 2011, där vi specialiserade oss på tillverkning och montage av pumpstationer för saltlake. Saltlaken användes för vinterväghållning och dammbindning. Uppdragen utfördes mestadels åt NCC, Skanska och Peab. Företaget utvecklades under åren och är nu ett  

Vårt uppdrag

Vår målsättning är en produktionsanläggning med kvalitet och flexibilitet, med en uppdaterad maskinpark tillverkar vi med hög tillförlitlighet och noggrannhet. Vår målsättning är att det som tillverkats lämnas över till kunden med stolthet. En organisation med kunskap, erfarenhet och förmåga att använda sig av maskinparken. En kombination som är konkurrenskraftigt och miljömedveten.